..:: ÇÖLLÜ HOCA (Muharrem ÇÖLLÜ) Web Sitesine Hoş Geldiniz.::..

İçeriğe git
.
Hamd, senâ ve övgü âlemlerin Rabbi olan Allah'u Teâlâ'ya mahsustur. En güzel akıbet; hakkı ile Allah'a kul olan ve gereği gibi ibadet yapan ve tüm kötülüklerden sakınanlarındır. Bilmiş olun ki Allah, muttakî olanlarla beraberdir. Düşmanlık ancak zalimlere karşıdır.

Salât ve selâm sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) efendimizin ve onun soyunun, ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Âmin.


İslâm Dini'nin, temel kural, esas ve prensiplerinin hedefi, gayesi ve amacı; tüm insanlığın dünyada ve ahrette huzurlu, mutlu ve mesut olmasını sağlamaktır. Dinimiz İslam; bu huzurlu ve mutluluğun aydınlık yolunu göstermiş, görev ve sorumluklarımızı bildirmiştir. Bu mutluluğa erişmemiz ancak görev ve sorumluklarımızı yerine getirmekle mümkün olacaktır. Takdir edersiniz ki bu da, sağlam, doğru ve yeterli bilgiye, ilme sahip olmakla mümkündür.Bilmemek mazeret değildir. İnsan asla sorumluluktan kurtulamaz. Müslüman'ın en önemli, hatta başta gelen görevlerinden birisi, din ve dünya işlerinde gerekli olan bilgileri doğru olarak öğrenmesidir. Zira ilk emri ''oku'' olan dinimiz, ilim öğrenmeyi her Müslüman'a farz kılmıştır. Peygamberimiz, ilim Çin de dahi olsa onu alın buyurmuştur. Dini görevlerimiz; önce inanmak, inancın gereği olan ibadetleri yerine getirmek, dini emirleri ifa etmek ve haram kılınan şeylerden kaçınmak üzerimize düşen bir vecibedir. Ayrıca, ailemize, içinde bulunduğumuz topluma ve diğer insanlara karşıda sorumluklarımız ve yapmamız gereken ahlâki görevlerimiz vardır.

İslâm'da önemli bir yeri olan ahlâki görevleri yaptığımız takdirde ancak olgun bir mü'min olabiliriz. Müslüman'a düşen; dini görevlerini doğru olarak öğrenmek ve bunları Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yapmaya çalışmaktır. Din Allah tarafından gönderilen ilâhi bir kanundur. Akıl sahiplerini kendi arzu ve istekleriyle bizzat hayırlara sevk eden ilâhi bir nizamdır, insanları ona ulaştıran bir yoldur. Biliyoruz ki dinin kurucusu ve sahibi Allah (C.C.)'dır.muhatabı akıl sahipleridir. Din ve ilgili hükümler ve uygulamalar, peygamberler tarafından insanlara tebliğ edilmiştir. İslâm dini son dindir ve Hz. Muhammed de son peygamberdir. İslâm, tüm insanlığın dinidir, evrenseldir. Din hükümlerinin dayandığı kaynaklar; Kur'ân-ı Kerim, Hadis(sünnet), Kıyas ve İcmâ' olmak üzere dörttür. Dini hükümler, bu dört kaynağa dayandırılmalıdır. Afaki konuşmak, uluorta kitaplardan yararlanarak vaaz vermek, yorum yapmak ve görüş bildirmek İslâm'la bağdaşmaz!!!.. Tüm konuşmalar bu esaslara istinat etmelidir. Buda iyi Arapça Dili kurallarını bilmekle mümkündür.

İslâm Dininin temel kaynaklarından olan; Kur'ân-ı kerimi, Hadisleri(sünneti) ve bunlara bağlı ilimleri tahsil etmek, bilmek, anlamak ve yorumlamak iyi bir Arapça Kavâid (gramer) bilinmesine bağlıdır. Aksi takdirde İslâmi kaynaklar anlaşılamaz, yorum yapılamaz ve en azıdan vaaz hocası olunamaz. Çünkü Arapça Dili Edebiyatının, İslâmi ilimlerin tedrisatındaki yeri ve önemi herkesçe bilinen bir gerçektir. Özellikle, din ve eğitim hayatımızda hatta Uluslar arası ilişkiler açısından da Arapçanın bu günkü konumu ve önemi ortadadır. Bu sebeple, ömür boyu sürdürülmüş bir çalışmanın ürünü olarak: ''MUHTASAR ARAPÇA DİLBİLGİSİ (Sarf=morfoloji - Nahiv= sentax) adlı kitabı yazmaya karar verdim ve yazdım. Bu kitap ilmi bir çalışmanın ürünü olup, iki bin adet bastırılmış, bitinceye kadar, hediye (ücretsiz) olarak, ilgi duyan herkese dağıtılacaktır.Ayrıca, hazırlanacak ikinci kitabın adı,''GÜNCEL DİNİ SORUNLARA İSLÂMİ KAYNAKLARDAN CEVAPLAR'' isimli kitap olacaktır. Bu kitabın içeriğini; ' Sorular ve Cevaplar' oluşturacaktır. Bu itibarla, Müslüman kardeşlerimizin sorularını beklemekteyiz. Diğer taraftan; çeşitli konularda ayda bir VAAZ verilecektir, bu da internet sitemizde yayınlanacaktır.
İçeriğe dön