2011 Temmuz Vaazı - ..:: ÇÖLLÜ HOCA (Muharrem ÇÖLLÜ) Web Sitesine Hoş Geldiniz.::..

İçeriğe git

2011 Temmuz Vaazı

Sesli Vaazlar
Konusu: BERAT KANDİLİ (Gecesi)
 
 
اعوذ ب الله من الشيطا ن الرا جيم  بسم الله الرحمان الراحيم
 
حَم وَ لْكِتَا بِ الْمُبِينِ اِ نّا اَ نْزَ الْناَ هُ فِي لَيْلَةٍ مُبَا رَكَةٍ اِ نَّا كُنّاَ مُنْذِرِ ينَ...............
 
Duhan
Sûresi, 44/ 1-6
 
Muhterem Kardeşlerim,
Rabbimizin; Rahmet, bereket, mağfiret ve ihsanının galeyana gelip coştuğu mübarek aylar içinde bulunuyoruz. Müslüman kardeşlerimiz arasında üç aylar diye bilinenlerden ikincisi Şaban ayıdır. Şaban ayının en büyük özelliği, BERAT GECESİNİN içinde bulunmasıdır. 15-16/Temmuz/2011 Cuma gününü Cumartesiye bağlayan gece BERAT GECESİ yani, Berat kandilidir.
 
Aziz Müslümanlar, BERAT kelimesi, BERÂE - BERÂET kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. BERÂET: temize çıkarma, yükten kurtulma veya yükümlülüğünün bulunmaması anlamına gelir.
 
Bu geceye; Rahmeti ilahinin coşması, bereketli ve feyizli olması sebebiyle mübarek gece, günahların affı ve temize ulaşılması umularak Berat gecesi, bol bol ihsanda bulunulduğundan dolayı da Rahmet gecesi Denmiştir.
 
Değerli Müslümanlar, konunun başında okuduğum ayeti kerimede şöyle buyuruluyor: “ HÂ. MİM.( İlahi Rahmetin kısa bir işaretidir). Apaçık olan kitaba and olsun ki, biz onu (Kur’ân ı) mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır.” ( Bu ayette geçen’ mübarek gece’ den maksadın Kadir gecesi veya Berat gecesi olduğuna dair rivayetler vardır. Ancak Kur’ân-ı kerimin Hz. Peygambere Kadir gecesinde indirilmiş olduğunu bildiren “ İnna enzelnahü fi leyletil kadri” ( Biz kadir gecesinde Kur’ân-ı indirdik) ( Kadir Suresi, 97/1 ) ayeti, göz önüne alan İslam âlimlerinin çoğunluğu, burada Kadir gecesine işaret edildiği rivayetini, daha kuvvetli bulmuşlardır. Ayrıca Bakara suresi, 2/185’de, “ Şehru ramadallezi ünzile fihil kur’ânü( Ramazan ayıdır ki, insanlığa rehber olan, bu rehberliğin apaçık belgelerini taşıyan ve hakkı batıldan ayıran Kur’ân bu ayda indirilmiştir” buyrulmaktadır. Bu iki ayette; Kur’ân-ı kerimin Ramazan ayında ve bu ayın içinde bulunan Kadir gecesinde indirilmeye başlandığını bitirmektedir. Oruç, Kur‘an’ın doğum kutlamasıdır. İşte içerisinde Kur’ân o gece nazil olduğu için “ bin aydan daha hayırlı “ olan kadir gecesini barındıran Ramazan ayını değerli kılan da buydu. Bu silsileyi izlersek: Ramazana hürmet Kur’an’a hürmettir, Kur’ân a hürmet ALLAH a hürmettir.  Ramazan’a hürmet ölçüsü ise, onu oruçlu geçirmektir. Ramazan, kutsallığını Kur’ân ayı oluşundan alır.
 
Değerli kardeşlerim,
Yine devamla,  Duhan suresinin 4,5,6, ayetlerinde, ”Katımızdan bir emirle her hikmetli işe O gecede hükmedilir. Çünkü biz, Rabbinin bir rahmeti olarak Peygamberler göndermekteyiz. O İşitendir, bilendir.” buyrulmuştur.
Kur’ân, levhi mahfuzdan, toptan dünya semasına indirilir ve oradan da 23 senede Peygamberimize, peyder pey indirilmiştir.
Aziz Kardeşlerim,
Allah’ın (c.c.), bu gece mümin kullarına beraat yazacağı belirtilmekte ve bu gecenin beş özelliğinin olduğu da ifade edilmektedir:
Her hikmetli işin ayrılmasına başlanması,
Bu gecede yapılan ibadet derecesinin kat kat olduğu,
İlahi rahmetin bütün alemi kuşatması,
Allah’ın af ve bağışlamasının coşması,
Bu gece Resulüllah a tam bir şefaat yetkisinin verilmiş olması,
Gibi, özelliği olduğu ifade edilmektedir.
 
Peygamberimiz,” Yüce Allah(c.c.) bu gece bütün Müslümanlara, rahmet ve  mağfiret  eder” buyurmuştur. Ancak:
1- Şirk koşanlar,
2- gaipten haber veren, büyücülük yapan, kâhin ve sihirbazlar,
3- çok kin güden yâda dargınlığını sürdürenler,
4- İçkiye düşkün olanlar,
5- Ana-babasını incitenler,
6-Bağışlanmasını istemeyen katiller,
7- Akrabasıyla alakasını kesenler,
8- Gurur ve kibirli olanlar,
9- Zinaya ısrarla devam edenler,
 Müstesna, bunların aftan yararlanmayacakları belirtilmektedir.
Aziz kardeşlerim, Her sene Şaban ayının on beşinci BERAT gecesinde, o senede olacak şeyler, ameller, ömürler, rızıklar ve ölüm sebepleri yani her şey Levhi mahfuzda yazılır.
İbn
-i Abbas’dan rivayet edildiğine göre; Bu seneden gelecek seneye kadar meydana gelecek olayların hepsi ayrı ayrı meleklere yazdırılır ve verilir:
Rızıkla ilgili defterler MİKÂİL(a.s.) e,
Savaşlarla alakalı defterler CEBRAİL(a.s.) e,
Ameller nüshası İSRAFİL(a.s.) e,
Ölüm ve musibetlerle ilgili defterler AZRAİL(a.s) e,
Verilir.
Aziz Kardeşlerim,
Allah (c.c.) kullarını; doğruyu-eğriyi, güzeli- çirkini, tatlıyı- acıyı, iyiyi, kötüyü, zararı - kârı ayırt edebilecek akıl, fikir, irade ve yetki ile donatmış; bunları kullana bilme özgürlüğünü de vermiştir. ALLAH(c.c.),ilmi ezelide, kullarına vermiş olduğu irade, akıl ve özgürlüğün nasıl ne şekilde kullanılacağını ezelden bildiğinden, kulunun vaki olacak irade ve teşebbüsünü kullanma sonucuna göre, program yaptırır ve defterleri hazırlattırır. Biz buna mukadderat diyoruz. Bu muamele bizce bilinmediğinden dolayı, her türlü davranış, hal ve hareketlerimizi kontrol ederek İslami prensiplere uygun bir biçimde yaşantımızı düzenlememiz gerekir ve bundan da sorumluyuzdur. İnsan hayat programını yapmalı ve olmazsa olmaz hayat prensiplerini ortaya koymalıdır. Bir işletmeci, gelir-gider, zarar ve kâr hesabını nasıl tutuyorsa, aktif ve pasif hesabını nasıl çıkartıyorsa; Müslüman kardeşimde bir yıllık yaşantısının hesabını dökmeli, zarar ve kâr bölümlerini gözden geçirmeli ve muhasebesini yapmalıdır. Tövbe- istiğfar etmeli, ALLAH a dönerek bir daha harama, kötü işlere bulaşmayacağına söz vererek, önümüzdeki günleri ve yeni yılı, Allah’ın rızasına uygun bir biçimde değerlendireceğine söz vermelidir.
Değerli kardeşlerim, dünyanın geçici heveslerine kapılmayalım. Bakın Berat gecesinden 15 gün sonra on bir ayın sultanı RAMAZANI ŞERİFİ, Allah naspederse idrak edeceğiz. Resulullah : “Men feriha bidühüli ramazane harremallahü cesedehü alenninari = kim ramazanı şerif geldi diye sevinirse ALLA (c.c.) onun vücudunu cehenneme haram kılar “ buyurmuştur. Rabbim,  bu mübarek gece –gündüzü ve ayları; rahmet, mağfiret ve hidayet vesilesi kılsın. Berat Geceniz mübarek olsun. Âmin. Elfatiha.
      29 HAZİRAN 2011 Muharrem Çöllü
İçeriğe dön